POUŽITÉ  POŠTOVÉ  ZNÁMKY  PRE  PODPORU  MISIÍ

 

         Poštové použité známky neposielame priamo našim misionárom v cudzine. Známky sa spracúvajú filatelisticky a potom sa predávajú hlavne v západnej Európe cez konkrétne rehole, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Výťažok z predaja si využije každá rehoľa sama pre svojho misionára …

         Momentálne je predajný zvlášť tzv. známkový „skart.“  Ako by mal vyzerať známkový „skart“, ktorý je najlepším predajným artiklom dnes v tejto oblasti:

PODMIENKY ZBERU

         Pošlite celú obálku len v prípade ak je známka opečiatkovaná príležitostnou pečiatkou, má nejaký obrázok (kostol, portrét, symbol, zaujímavý text,…), alebo je stará napr. rok 1940 a pod., tak ju nevystrihujte! Ak známka z pohľadnice či listu nemá dostatočný vonkajší okraj, to je, že je známka nalepená príliš na okraji pohľadnice či obálky. Ak neviete, či to vystrihnúť či nie, pošlite celé obálky.

– Známky by mali byť vystrihnuté z listu približne s 1 cm okrajom  – nie trhané, nie odlepované a nie s dvojitým papierom ! Ak sú malé okraje, tak sú s predajom problémy, ak sú zas veľké, tak ich môžeme obstrihať my, no pri tom množstve, ktoré ročne spracovávame je to veľmi namáhavé a časovo náročné,

– prijímame akékoľvek nepoškodené známky aj v albumoch,

známky pred odoslaním treba triediť podľa štátov a priložiť ich do balíka v osobitnej obálke alebo igelitovom vrecúšku…

         Vytvorte si vo farnosti… klub Pápežských misijných diel (PMD) v ktorom môžete tieto známky zbierať a triediť (v rámci Košickej arcidiecézy, na pozvanie kňaza, môžem prísť aj k Vám na prezentáciu Pápežských misijných diel v dátovom programe cca 30 minút, priblížiť poslanie, činnosť, motivácie pre slávenie Misijnej nedele… )

 

ZASIELAJTE NÁM IBA ZNÁMKY S UVEDENÝMI PODMIENKAMI!