Archív Rádia LUMEN z 3. 6. 2017

Smernica FK PMD KE

Prihláška farského koordinátora PMD

Kurz FK PMD 3. jún 2017

Kurz FK PMD 28. apríl 2018

Kurz FK PMD 8. 6. 2019

Farský koordinátori podľa dekanátov