Archív Rádia LUMEN z 26. 5. 2017 (prehráva až od 11:42)

Kedy a kde sme už súťažili?

Smernica-Zabezpečenie-ochrany-osobných-údajov-RC-v-SR

Ochrana osobných údajov-dieťa

Ochrana osobných údajov-dospelý

NA POŽIADANIE VÁM PRIHLÁŠKU ZAŠLEME e-mailom

Informácia z predošlého ročníka súťaže:

8. ročník 2018

9. ročník 2019

10. ročník 2023

U P O Z O R N E N I E !

– súťaží sa v mesiaci máj – jún; miesto konania navrhne niektoré súťažné družstvo…

– súťažia 1. – 2. dvojčlenné družstvá starších žiakov ZŠ v Košickej arcidiecéze za školu alebo farnosť, 

– študijný materiál vám zašleme po obdržaní všetkých prihlášok  (termín uzávierky prihlášok je do 20. marca),

– každý účastník súťaže je odmenený diplomom a vecnými darmi

súťaže sú bez poplatku! ale je možnosť prispieť finančným darom na naše aktivity:

Košická arcidiecéza

Hlavná 28, 041 83 Košice

číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7147 8063

 

T E Š Í M E   SA   NA  VAŠU  ÚČASŤ !