Archív Rádia LUMEN z 26. 5. 2017 (prehráva až od 11:42)

Súťaž PMD detí – aký je priebeh?

Prihláška na IX. ročník 2019

Ochrana osobných údajov-maloletý

Ochrana osobných údajov-dospelý

Informácia z predošlého ročníka súťaže:

8. ročník 2018

U P O Z O R N E N I E !

– JE ZAKÁZANÉ VYHOTOVOVAŤ SI VLASTNÉ FOTOGRAFIE, VIDEO ZÁZNAMY bez písomného súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

– fotografie, videozáznam zhotovuje a zasiela iba organizátor súťaže dotknutej osobe/osobám ktorých sa to týka na základe vopred zaslaného písomného súhlasu o ochrane osobných údajov,

– súťažíme v mesiaci máj alebo jún, 

– súťažia iba dve trojčlenné družstvá za školu alebo farnosť,

– vyplnené prihlášky spolu so súhlasom o spracovaní osobných údajov dieťaťa-súťažiaci/a a dospelej osoby (doprovod súťažiaceho družstva) zasielajte včas poštou, NIE e-mailom!

– súťažiť sa bude len zo študijných textov, ktoré vám zašleme,

– študijný materiál a program súťaže dostane každé družstvo naraz po obdržaní všetkých prihlášok a súhlasov                 o spracovaní osobných údajov (termín uzávierky prihlášok treba dodržať – bude uvedený v prihláške),

– ak nezašlete súhlas o spracovaní osobných údajov, nebude možné konkrétnu osobu fotografovať, zverejňovať                v médiach… Upozornite na to včas organizátora súťaže o ktorú osobu sa jedná!

– je možnosť prispieť finančným darom na naše aktivity (nie je podmienkou, súťaže sú bez poplatku),  na požiadanie vám zašleme peňažný poukaz :

Košická arcidiecéza

Hlavná 28, 041 83 Košice

číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7147 8063

správa pre adresáta: PMD KE

 

T E Š Í M E   SA   NA  VAŠU  ÚČASŤ !