Smernica – Zabezpečenie ochrany osobných údajov RC v SR

Zdroj: http://www.ke-arcidieceza.sk/wp-content/uploads/2018/05/Smernica-Zabezpe%C4%8Denie-ochrany-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov-RC-v-SR.pdf

Tlačiva k stiahnutiu:

PMD ochrana osobných údajov – súhlas dospelej osoby

PMD ochrana osobných údajov – súhlas rodiča