Pauline-Jaricot_Missio-Austria_web                        Snímka obrazovky 2023-01-24 084242              IMG_1659

Diecézny riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy Štefan Kondis 15. januára 2023 na pozvanie farára Jozefa Marčina navštívil Rímskokatolícku farnosť svätých Košických mučeníkov Fričovce s filiálkami Bertotovce a Hendrichovce s relikviou bl. Paulíny Márie-Jaricot, zakladateľky Pápežských misijných diel  a živého ruženca.

V úvode slávnostnej svätej omši riaditeľ PMD v krátkosti predstavil pôvod relikvií, životné poslanie bl. Jaricotovej a povzbudil veriacich k modlitbe posvätného ruženca zvlášť na úrovni domácej cirkvi – v rodinách. V homílii dp. Marčin poukázal o duchovných zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v živote blahoslavenej, o jej vzťahu s Bohom a s Božou Matkou.

Bl. Paulína bola poslušná Duchu Svätému, ktorý ju poháňal novými nápadmi a iniciatívami na šírenie evanjelia a pre službu chudobným. Tiež povzbudil a pripomenul členom ružencového bratstva, že tvoria združenie duchovne   zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí  si  osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou svätého ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá.

Cieľom každého člena tohto bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky, a že sa členmi stali na základe slobodného rozhodnutia, čím sa zaviazali a prijali na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Na konci svätej omši celebrant posvätil obraz bl. Jaricotovej pre Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy a ukončil svätú omšu požehnaním prítomných veriacich relikviou bl. Jaricotovej.

                                                                                       

                                                                                     V RÁMCI ARCIDIECÉZY NA POZVANIE KŇAZA PRÍDEME AJ DO VAŠEJ FANOSTI

  porov. ACAC 1 (2023) https://www.ke-arcidieceza.sk/files/acac-2023-_00476509e77cee7.pdf

 

 

    Program stretnutia:

  • relikvie sú sprevádzané aj s obrazom bl. Jaricotovej, ktorý sa pred sv. omšou umiestni na vhodnom mieste. Relikvia sa prinesie v sprievode.

          – svätá omša  (vítaní sú zvlášť členovia Ružencového bratstva)

– nie som kňaz, preto po dohode s kňazom bude príhovor na začiatku alebo na konci svätej omše v trvaní cca 20 min.:

– pôvod relikvií

– zo života bl. Jaricotovej

– modlitba k bl. Jaricotovej – relikviou udelí požehnanie kňaz

– beseda –  podľa záujmu po svätej omši

    Poznámka:

– NIE vo sviatok, prvý piatok, sobotu a nedeľu (dohoda možná)

– výnimka je v Misijnú nedeľu, ktorá sa koná vždy v predposlednú nedeľu v mesiaci október