MISIJNÁ NEDEĽA        farnosť Sv. Mikuláša Široké             (námet pre výzdobu)

Obraciam sa na Vás duchovný otcovia.

prezentácia PMD vo farnostiach

Prosím Vás, buďte takí láskaví, nájdite si priestor medzi Vašimi mnohými farskými aktivitami aj pre prezentáciu Pápežských misijných diel. Mal som už tú česť navštíviť viac než 110 farnosti (včetne niektorých filiálok) v Košickej arcidiecéze. Je mojou túžbou obísť všetky farnosti arcidiecézy (v budúcnosti, ak mi to zdravie dovolí, aj všetky filiálky). Aby sa dielo mohlo naplniť na to potrebujem aj Vašu duchovnú oporu a pomoc. Možná návšteva Vašej farnosti – farský kostol január – december (mimo soboty a nedele).

Možnosti prezentácie:
a) ak máte v týždni na svätej omši menšiu účasť veriacich – informačne v závere svätej omše slovom / 15 minút,
b) s dataprojektovým programom / 30 minút po sv. omši,
c) Svetový deň misií alebo tiež Misijná nedeľa : tento deň vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1926. Je to deň modlitieb a propagácie misií, ktorý cirkev venuje modlitbám za misie a misionárov. Hlavným zmyslom je zdôrazniť dôležitosť šírenia viery a Kristovho učenia. 

Misijná nedeľa sa slávy vždy v predposlednú nedeľu v mesiaci október – pre väčší záujem si termín návštevy vašej farnosti treba dohodnúť včas! Informačne v závere svätej omše slovom / 15 minút. Výzdobu pred oltárom zabezpečia PMD alebo ju môžu pripraviť misijní horlivci vo farnosti.

d) Program prezentácie:
-Pápežské misijné diela – história a poslanie
-prehľad misijných projektov PMD, ktoré ste už podporili/podporíte svojimi milodarmi v Misijnú nedeľu
-ako môžete pomôcť Svätému Otcovi a misiám počas celého roka
-ak nemáte dátovým projektorom, plátno, PC, použijem svoje veci k premietaniu
-prezentácie sú zdarma

Poznámka: nie som kňaz

Na stretnutie s Vami sa teší Váš diecézny riaditeľ PMD!