MISIJNÁ NEDEĽA        farnosť Sv. Mikuláša Široké             (námet pre výzdobu)

Obraciam sa na Vás duchovný otcovia!

prezentácia PMD vo farnostiach

Prosím Vás, buďte takí láskaví, nájdite si priestor medzi Vašimi mnohými farskými aktivitami aj pre prezentáciu Pápežských misijných diel. Mal som už tú česť navštíviť viac než 110 farnosti (aj niektoré filiálky) v Košickej arcidiecéze. Je mojou túžbou obísť všetky farnosti arcidiecézy (v budúcnosti, ak mi to zdravie dovolí, aj všetky filiálky). Aby sa dielo mohlo naplniť na to potrebujem aj Vašu duchovnú oporu a pomoc. Nie som kňaz; prídem len so súhlasom a na pozvanie kňaza.

– Svetový deň misií/Misijná nedeľa : tento deň vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1926 a slávy sa vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Je to deň modlitieb a propagácie misií, ktorý cirkev venuje modlitbám za misie a misionárov. Cieľom je zdôrazniť dôležitosť šírenia viery a Kristovho učenia. Pre väčší záujem si termín návštevy vašej farnosti treba dohodnúť včas!

Program prezentácie dátovým projektorom po sv. omši:
-Pápežské misijné diela – história a poslanie
-prehľad misijných projektov PMD, ktoré ste už podporili/podporíte svojimi milodarmi v Misijnú nedeľu
-ako môžete pomôcť Svätému Otcovi a misiám počas celého roka
-potrebné veci k premietaniu zabezpečí farnosť
-prezentácie nie v prvý piatok, cirkevný sviatok, sobotu a nedeľu

Poznámka: 

  • alebo iný program, ktorý nájdete tu: http://pmdke.sk/2023/01/20/putovanie-relikvii-bl-pauliny-marie-jaricotovej-v-kosickej-arcidieceze/ 

Na stretnutie s Vami sa teší Váš diecézny riaditeľ PMD!