Rozhlasová hra spracovaná rádiom Lumen na motíve knihy “Stretnutie”, 2003. ©:

 

Nihil obstat: ThLic. Daniel Boleš     Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup    Prot. č.: 14/2005-a, Košice 14.2.2005

     Sken_20231109