pmdPápežské misijné diela Košickej arcidiecézy
Hlavná 80
080 01 Prešov

           pondelok – piatok

7³º  –   12°°      –           12³º – 15³º 
diecézny riaditeľ: Bc. Štefan KONDIS
telefón v pracovné dni : 0905/ 953 792

e-mail: kondis@abuke.sk

Podpora aktivít v Košickej arcidiecéze:

Číslo účtu:

IBAN: SK81 0900 0000 0050 7147 8063

Špecifický symbol: PMD KE

————————————————————–

Národná kancelária PMD v Bratislave:
www.misijnediela.sk