Pauline-Jaricot_Missio-Austria_web                     324675536_725959238936656_9159630246779747126_n                  Snímka obrazovky 2023-01-24 084242

Pozri:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221216017

 Program:

Pred svätou omšou: modlitba Misijného ruženca, Litánie k bl. Paulíne Jaricotovej – vedie kňaz, farské misijné spoločenstvo alebo miestne ružencové bratstvo… (texty dodajú PMD),

Obraz bl. Paulíny Jaricotovej (70x40cm): sa pred svätou omšou umiestni na vhodné miesto alebo v sprievode prinesie spolu s relikviou.

Záver svätej omše: 5 min. príhovor o bl. Paulíne Jaricotovej; kňaz relikviou udelí požehnanie.

Po svätej omši: 20 min. stretnutie s veriacimi a uctenie si relikvie.

Poznámka: 

– nie som kňaz

– nie v sobotu a nedeľu (dohoda možná)

– v Misijnú nedeľu, ktorá sa koná vždy v predposlednú nedeľu v mesiaci október (treba dohodnúť v predstihu)

POČAS MOJEJ NÁVŠTEVY SA NEKONAJÚ ŽIADNE ZBIERKY! 

Ako to bolo napríklad vo Farnosti sv. Košických mučeníkov vo Fričovciach: 

Slávnostná sv. omša s relikviami bl. Pauliny Jaricot 15.1.2023

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!