Pápežské misijné diela (PMD) Košickej arcidiecézy získali vzácny dar – relikvie blahoslavenej Paulíny M. Jaricotovej. Daroval im ich arcibiskup Lyonu Mons. Oliviero de Germany. Žiadosť podali misijné diela prostredníctvom Arcibiskupského úradu v Košiciach. „Relikvie svätých sú len veľmi úbohé a krehké znaky toho, čím boli ich telá. V blízkosti relikvií si teda môžeme ľahšie pripomenúť ich človečenstvo: pomocou svojich tiel svätci konali, uvažovali, modlili sa, pracovali a trpeli. A týmito biednymi, temer smiešnymi znakmi si Boh niekedy poslúži tak, že cez ne ukáže svoju prítomnosť, moc a slávu. On sám účinkuje cez tieto znaky,“ píše riaditeľ PMD Košickej arcidiecézy Štefan Kondis, ktorý relikvie prevzal vo štvrtok 15. decembra 2022 od košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera, predsedu Konferencie biskupov Slovenska.

Prevzaté: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221216017

20221215_091834                                          324675536_725959238936656_9159630246779747126_n