„Cirkev nevedú nijaké pozemské ambície. Ide jej len o jedno: pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať v diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu, a nie odsúdenie; aby slúžil, a nie aby si dal posluhovať.“

Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, 3

Poslaním arcidiecézy je ohlasovať Ježiša Krista, prežívať Jeho sviatostnú prítomnosť zvlášť v Eucharistii,

prispievať k vytváraniu spravodlivej spoločnosti v tomto svete,

pomáhať ľuďom, aby dosiahli dokonalosť života a mali účasť na spáse v Božom kráľovstve.

https://www.ke-arcidieceza.sk/