pmdPápežské misijné diela Košickej arcidiecézy
Hlavná 80
080 01 Prešov

           pondelok – piatok

7³º  –   12°°      –           12³º – 15³º 
diecézny riaditeľ: Bc. Štefan KONDIS
telefón v pracovné dni : 0905 953 792

e-mail: pmdke@abuke.sk

Podpora misijných aktivít, tlač propagačných materiálov…:

Číslo účtu:

Rímskokatolícke arcibiskupstvo

Hlavná 28

041 83 Košice

IBAN: SK 81 0900 0000 0050 7147 8063

 

————————————————————–

Národná kancelária PMD v Bratislave:
www.misijnediela.sk