Sken_20231030

Zborník z vedeckej konferencie konanej na Teologickej fakulte v Košiciach

Príhovor diecézneho riaditeľa PMD Košickej arcidiecézy Bc. Štefana Kondisa

Milí priatelia misií! Vzhľadom na pandemické obmedzenia, ktoré v týchto časoch prežívame, vás srdečne vítam online formou na dnešnej vedeckej konferencii pri príležitosti dvadsať rokov od založenia Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze. Uplynuli neuveriteľné dve desaťročia od chvíle, kedy boli založené ako prvé diecézne Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku, a to práve v našej Košickej arcidiecéze so sídlom v Prešove. Je priam Božím požehnaním, že si v tomto roku Katolícka cirkev pripomína aj dvojsté výročie oficiálneho vzniku Misijného združenia šírenia viery, ktoré založila Paulina Jaricot 3. máj 1822 v Lyone, a sté výročie povýšenia tohto diela na Pápežské misijné dielo šírenia viery prostredníctvom motu propria Romanorum Pontificum Pia XI. z 3. mája 1922. Pripomíname si aj štvorsté výročie Kongregácie pre evanjelizáciu národov (KEN), ktorá bola ustanovená bulou Inscrutabili Divinae, vydanou pápežom Gregorom XV. dňa 22. júna 1622. Týmto aktom sa začala činnosť Kongregácie pod počiatočným názvom Propaganda Fide. Pápež František 4. októbra 2021 oznámil, že zakladateľka katolíckeho diela Šírenia viery, ktoré je súčasťou PMD, a Živého ruženca bude blahorečená 22. mája 2022 počas eucharistickej slávnosti, ktorej bude predsedať prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle. Všetci máme z toho obrovskú radosť a sme vierou presvedčení, že je to Boží zámer.

V nasledujúcich jednotlivých príspevkoch budeme mať možnosť sa hlbšie oboznámiť s tým, ako PMD pôsobili na území Košickej diecézy v prvej polovici 20. storočia, ako aj so samotnou činnosťou a poslaním PMD na Slovensku. Priblížime si vznik PMD v Košickej arcidiecéze, ktoré boli založené ako prvé na Slovensku. Nazrieme do projektov, ktoré sa už realizujú. Pripomenieme si spôsob, ako má vyzerať príprava bohoslužby podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misálu, a v závere si zaspomíname spolu s emeritným arcibiskupom na časy, kedy sa obnovovali PMD na Slovensku a v Košickej arcidiecéze. Verím, že aj napriek pandemickým obmedzeniam naše online stretnutie prinesie misijného Ducha a ovocie do našich farností, rodín, celej Košickej arcidiecézy. Ešte raz vitajte!

Príhovor Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu

Veľmi sa teším z toho, že Pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze požehnane pôsobia a pracujú už 20 rokov. Som vďačný môjmu predchodcovi, arcibiskupovi Mons. Alojzovi Tkáčovi za založenie košickej pobočky PMD a za jeho živý záujem o misie. Diecézny riaditeľ Štefan Kondis už celé dve desaťročia neúnavne pracuje v rámci našej arcidiecézy na osvete misijného úsilia a zhromažďuje prostriedky na podporu katolíckych misijných staníc vo svete, za čo mu vyjadrujem uznanie i úprimné poďakovanie. Verím, že konferencia pri príležitosti 20. výročia PMD v Košiciach oživí pamäť a povzbudí k ďalším impulzom na podporu celosvetového misijného snaženia. Nech nám k tejto horlivosti pomáha príklad i orodovanie čerstvej blahoslavenej laičky Pauline Marie Jaricot, zakladateľky Diela šírenia viery. Pápežským misijným dielam v Košiciach prajem vytrvalosť a vždy nové nadšenie v službe Evanjelia!