MISIJNÝ RUŽENEC

Misijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta.

Modlitba:
Pane, Ty si Otcom celého sveta,
hoci Ťa všetci ľudia nepoznajú a nemilujú Ťa,
Ty miluješ všetkých rovnako.
Hoci sú Tvoje deti roztratené po celom svete,
Ty nad každým starostlivo bdieš
a držíš svoju mocnú ruku nad tými,
ktorí žijú na všetkých kontinentoch našej planéty.
Bdieš nad ľuďmi, žijúcimi v nepokojných
a chudobných krajinách,
nad ľuďmi, žijúcimi v blahobyte,
aby sa vedeli podeliť s tými, ktorí trpia núdzu.
Prosíme Ťa, daj, aby bolo na celom svete
vždy dostatok horlivých ohlasovateľov
Tvojej radostnej zvesti. Amen.